Keystone logo
Kazakh National Agricultural University

Kazakh National Agricultural University

Kazakh National Agricultural University

Sissejuhatus

Kasahstani riikliku agraarülikooli peamine eesmärk on integreerida teadus ja tööstus, luua juhendeid intellektuaalomandi ja tehnoloogiatoodete turustamiseks ning koolitada kõrgelt kvalifitseeritud teaduspedagoogilisi töötajaid alus- ja rakendusuuringute ning muude teadus-tehniliste projektide kaudu.

Ülikool on oma ressursid koondanud ja sellest on saanud põllumajanduse ja tööstuse arengu haridus-, teadus- ja uuenduskeskkonna tuum, mis mõjutab oluliselt selle konkurentsivõimet selles tööstusharus.

Ülikool integreerub praegu edukalt maailma teadusruumi, teeb koostööd juhtivate välisülikoolide ja teaduskeskustega ning viib ellu rahvusvahelisi programme inimkonna globaalsete probleemide kohta, nagu kliimamuutused, keskkonnakaitse, toiduohutus, joogiveepuudus jt.

Asukohad

  • Almaty

    Abay Avenue,8, 050010, Almaty

    Küsimused