Keystone logo
Soome

Uuring Online sisse Soome 2024

Valuuta vahetamine

Põhilised igakuised elamiskulud

 • Üürile anda ühises korteris

  441
 • Kommunaalteenuste osa

  38
 • Interneti tellimus

  20
 • Kohalik transport

  60

Näidis elustiili maksumusest

 • Kiirtoidukombinatsioon

  9
 • Kinopilet

  15
 • Pint kohalikku õlut

  7

Viisanõuded

 1. Lühiajaline viisa – maksimaalselt 90-päevaseks külastuseks. Te võite vajada viisat näiteks siis, kui teid kutsutakse Soome sisseastumiseksamile või kui osalete kursusel või vahetusel, mis kestab alla 90 päeva.
 2. Elamisluba õppimiseks - pikaajaline tähtajaline elamisluba, mis antakse tavaliselt üheks aastaks korraga. Kui tulete Soome üliõpilasvahetusperioodiks, mis ületab kolme kuud, või kui teid on võetud täisõppekavale, peate sellesse programmi kandideerima.

Millist viisat vajate?

Viisa nimi

lühiajaline viisa; Elamisluba õppimiseks

Hind ja valuuta

EUR 330

Soomes õppimise elamisloa tasu paberil taotlemisel on praegu 330 eurot; ja 300 eurot elektroonilise avalduse eest.

Kes saab viisat taotleda?

Kui olete Põhjamaade või EL/EMP kodanik, ei vaja te Soome viisat ega elamisluba. Kui aga viibite Soomes üle 90 päeva (Põhjamaade kodanikel 6 kuud), peate oma elukoha registreerima Migris. Lisaks, kui viibite Soomes kauem kui aasta, peaksite end registreerima Soome rahvastikusüsteemi.

Kui olete mitte-EL/EMP kodanik, vajate tavaliselt viisat või üliõpilase elamisluba. Millist neist peaksite taotlema, sõltub teie Soomes viibimise pikkusest.

Kust saab taotluse esitada?

Internetis / Soome saatkond või konsulaat

Üliõpilase elamisloa taotlemist saate alustada veebis aadressil Enterfinland.fi, kuid selle käigus on vaja ka isiklikult külastada Soome saatkonda või konsulaati. Soome üliõpilase elamisloa taotlust ei saa menetleda enne, kui taotleja külastab saatkonda, sõltumata sellest, kas taotlus on esitatud elektrooniliselt või saatkonnas endas.

Koduleht:

Kuidas taotlust koostada?

Soome üliõpilasviisa või elamisloa taotlemiseks peate täitma järgmised tingimused:

 • Peate esitama vastuvõtva Soome ülikooli ametliku vastuvõtukirja.
 • Teie passi kehtivusaeg peab ületama taotletava viisa või elamisloa kehtivusaega vähemalt 3 kuud.
 • Teie pass peab olema välja antud viimase 10 aasta jooksul.
 • Teil peab olema täidetud ja allkirjastatud taotlusvormi koopia.
 • Peate esitama tõendi oma rahalise suutlikkuse kohta, et end rahaliselt ülal pidada kogu Soomes õppimise aja ja tagasisõiduks. Praegu peab üliõpilasel olema Soomes elamiseks minimaalselt 560 eurot kuus. See tähendab, et üliõpilasel peab olema Soomes kuludeks vähemalt 6720 eurot aastas.
 • Peate esitama oma panga hiljutise finantsseisundi väljavõtte, mis näitab, et teie pangakontol on vähemalt 6720 eurot. Pange tähele, et Soomes kraadiõppes õppivatel üliõpilastel peab olema raha korraga üheks aastaks. Vahetusüliõpilastel peab olema raha kogu Soomes viibimise ajaks. Kui teie kontol ei ole ülalnimetatud summat, peate esitama kirjalikud tõendid stipendiumi või stipendiumi saamise kohta või teie õppeasutuse poolt hüvitiste saamiseks valitud. Pange tähele, et Soome üliõpilasviisa või elamisloa saamiseks ei aktsepteerita taotleja vanemate pangakonto väljavõtteid ega ühist või ühist kontot.
 • Peate esitama tõendi, et teil on kehtiv tervise- ja tervisekindlustus, mis katab kogu teie Soomes viibimise aja.
 • Peate olema hea füüsilise ja vaimse tervisega ning vaba igasugustest nakkushaigustest.
 • Sul ei tohi olla karistusregistrit.
 • Teile ei tohi olla varem Soome sisenemise keeldu.
 • Te kavatsete Soomest lahkuda oma lubatud viibimise lõppedes.

Millal peaksite kandideerima?

Soome üliõpilasviisa menetlemise ajad on erinevad, nendega saad tutvuda siit: http://migri.fi/en/processing-times

Üliõpilase elamisluba antakse tavaliselt üheks aastaks korraga. Pärast esimest Soomes elatud aastat (aegsasti enne eelmise loa kehtivusaja lõppu) peaksite taotlema Migrilt üliõpilase elamisloa pikendamist. Selleks saad kasutada ka Enter Finland e-teenust. Samuti tasub teada, et kui taotlete pikendatud luba ajal, mil teie esialgne loa kehtivus hakkab lõppema, peate taotluse esitamisel viibima Soomes.

Töötlusaeg

Töövõimalused

Kui töötate õpingute kõrvalt, on teie tööaeg piiratud. Akadeemilise semestri jooksul tohib töötada vaid keskmiselt 25 tundi nädalas. Nädala tasemel töötundide arv ei ole piiratud. See tähendab, et saate oma iganädalast tööaega kohandada akadeemilise semestri jooksul, kui töötate keskmiselt 25 tundi nädalas.

Piiranguteta saab töötada ajal, mil õppeasutuses õpetust ei toimu, st suve- ja jõuluvaheajal.

Lõputöö saab teha ka ettevõttes või osaleda praktilises koolituses. Selles kontekstis ei ole tööaeg piiratud.

Tundi nädalas

25

Miks teil seda tüüpi viisat vaja on?

Teie viisataotlus võidakse tagasi lükata, kui te ei suuda tõendada nõutavate rahaliste vahendite olemasolu või kui esitate ebaõiged või mittetäielikud dokumendid.