Magistriõpe Rahvusvaheliste Suhete, Strateegia Ja Turvalisuse (Kaugõpe)

Üldine

Programmi kirjeldus

Programm on akrediteeritud Küprose kõrghariduse kvaliteedi tagamise ja akrediteerimise agentuuri (CYQAA) poolt


MSc rahvusvaheliste suhete, strateegia ja julgeoleku eesmärk on pakkuda õpilastele laia hinnangut tänapäevaste rahvusvaheliste suhete kohta, rõhuasetusega strateegia- ja julgeolekuküsimustes. See ühendab põhjaliku akadeemilise väljaõppe põhimõistete, teooriate ja juhtumianalüüsidega, kaasates kaasaegse arutelu ja kogemustega struktureeritud kaasamisprotsessi. See ühendab teoreetilisi lähenemisviise paljude juhtumite ja probleemide uurimisega. Samuti uuritakse võimalusi, kuidas hävitavad piiri kodumaise ja rahvusvahelise vahel kaubandus-, finants-, keskkonna-, strateegilised, julgeoleku-, ideoloogilised, kultuurilised ja eetilised probleemid. Lisaks pakub programm tugevat teoreetilist ja empiirilist arusaama Külma sõja järgse ajastu rahvusvahelisest julgeolekukeskkonnast, sealhulgas konfliktide ja rahu päritolust, uute julgeolekuohtude tekkimisest ja paljudest erinevatest agentuuridest, mis on seotud konfliktide ennetamise, rahuvalve ja rahu sõlmimine täna. Viimaseks, kuid mitte vähem oluliseks, määratletakse programmis viisid, kuidas riiklikud ja valitsusvälised osalejad arendavad rahvusvahelises keskkonnas strateegiaid julgeolekuküsimuste osas.

Programmi lõpetanutelt oodatakse põhjalikku arusaamist rahvusvahelistest poliitilistest, julgeoleku- ja strateegilistest teemadest, mis võimaldab neil karjääri teha diplomaatilises korpuses, rahvusvahelistes organisatsioonides, valitsusvälistes organisatsioonides, samuti nii avalikus kui ka erasektoris. sektor kui vanempoliitika- ja turvanõustajad.

Vastuvõtutingimused

Programmi vastuvõtmiseks peab kandidaadil olema bakalaureuse kraad või sellele vastav kvalifikatsioon rahvusvahelistes suhetes, politoloogias, õiguses, ajaloos, sotsioloogias, majanduses või muus vastavas sotsiaal- ja humanitaarteaduste valdkonnas, mille hinne on 6,5 / 10 või 2. : 1 või samaväärne. Samuti julgustab ta kohaldama relvajõudude ja julgeolekujõudude koolide lõpetajaid. Vastuvõtmise üldkriteeriumid põhinevad varasemate õpingute liigil ja kvaliteedil, varasemates õpingutes saadud hindel ja taotletava õppeprogrammi kandidaadi sobivusel. Igal juhul vaadatakse iga taotleja toimik läbi tema teenete alusel.

Inglise keele rahuldavad teadmised on hädavajalikud. Keele miinimumnõue on B2-tunnistus Euroopa ühise keeleraamistiku skaalal. Sellise tunnistuse / kraadi puudumisel palutakse kandidaatidel rahuldavate teadmiste saamiseks sooritada inglise keele eksamid.

Programmi struktuur

Programmi kestus on 18 kuud.

Õpilastel on võimalus kraadiõpe lõpule viia kaheteistkümne kuuga, kui nad alustavad magistritöö läbiviimist õpingute esimesel või teisel poolaastal, sealhulgas suveperioodil. Sel juhul võib magistritöö valmimist suveperioodil pikendada ühe või kahe kuu võrra. Igal juhul jääb ECTS kokku 90-le.

Õpingute edukaks lõpuleviimiseks peavad õpilased kokku võtma kokku 90 EAP-d. 1. semestril valivad õpilased kõik neli kohustuslikku kursust. II poolaastal valivad õpilased kõik kolm kohustuslikku kursust ja ühe kolmest valikainekursusest. Õpingute edukaks lõpuleviimiseks ja rahvusvaheliste suhete, strateegia ja julgeoleku magistriõppe saamiseks on üliõpilastel kohustus läbi viia ka magistritöö.

1. semester

 • DIRSS611 Rahvusvaheline julgeolek ja strateegilised uuringud
 • DIRSS612 strateegia ja otsuste tegemine
 • DIRSS621 Kaasaegsed probleemid globaalses poliitikas
 • DMETH600 uurimismetoodika

2. semester

 • DIRSS623 Rahvusvaheline õigus ja turvalisus
 • DIRSS624 Homeland Security
 • DIS504 infoturve
 • DIRSS622 Vahemere idaosa ja Lähis-Ida julgeoleku eriteemad
 • DIRSS625 rahu tagamine ja konfliktijärgne rekonstrueerimine
 • DMEP500 Euroopa Liidu välispoliitika, julgeolek ja kaitse

3. semester

 • DIRSS610 väitekiri

Õpetamis-, õppimis- ja hindamismeetodid

Kursused toimuvad veebikonverentside kaudu. Telekonverentsidele pääseb juurde spetsiaalselt formuleeritud pedagoogilise raamistiku kaudu, mis edendab suhtlemist ja suhtlemist ning mille peamiseks tunnuseks on teadmiste ühiskasutus eemalt reaalajas. Tehnoloogilisest aspektist on olemas võimalused, mida pakuvad uusimad tehnoloogilised kommunikatsioonivahendid (Moodle, WizIQ), mis võimaldavad eri tüüpi teabe (pilt, heli, tekst) edastamist, võimaldades usaldusväärset ja kahesuunalist ühendust õppejõudude vahel ja õpilased, aga ka üksteisega õpilased. Kuid meie peamine eesmärk on viia telekonverentsid hästi kujundatud pedagoogilisse raamistikku, mis parandab õpetajate ja õppijate vahelist suhtlus- ja suhtluskeskkonda. Telekonverentse peetakse tavaliselt kogu akadeemilise semestri jooksul 6 korda, iga kahe nädala tagant, alates semestri 2. nädalast. Tavaliselt kestab iga telekonverents kaks tundi, kajastades kursuse vajadusi ja eripära.

Interaktiivsus ja kujundav hindamine on osa õppe- ja õpetamismetoodikast. 30% õpilaste lõplikust hindest igas kursuses vastab nende sooritamisele vahehindamisel, mis toimub kirjalike ülesannete vormis, samas kui 70% vastab nende tulemusele lõplikes kirjalikes eksamites. Kursusel sooritava hinde kinnitamiseks peavad õpilased nii vahehindamisel kui ka lõpueksamil saama läbitava hinde (st 50% või rohkem).

Programmi eelised

 • Neapolis University Pafos rahvusvaheline prestiiž ja tunnustus.
 • Suurepärane akadeemiline personal, kellel on tugevad teadmised õpetatavate ainete osas.
 • Rahvusvaheline koostöö paljude ülikoolidega.
 • Kaugõppe paindlikkus.
 • Kõrgtehnoloogia ja ressursside kasutamine.
 • Dünaamiline valik sünkroonse ja asünkroonse kaugõppe vahel.
 • Programmi kohandamine praeguste akadeemiliste suundumuste ja turunõuetega.
 • Konkurentsivõimelised õppemaksud.
Viimati uuendatud märts 2020

Teave kooli kohta

Neapolis University in Cyprus is a young yet dynamic, fast-growing university operating since 2010 in the heart of the charming town of Pafos, on the west coast of the island of Cyprus, offering under ... Loe edasi

Neapolis University in Cyprus is a young yet dynamic, fast-growing university operating since 2010 in the heart of the charming town of Pafos, on the west coast of the island of Cyprus, offering undergraduate, graduate and Ph.D. programs in both Greek and English. Enrolling at Neapolis University in Cyprus enters students into a high standard, stimulating and enjoyable environment. The biggest advantage of Neapolis is the quality and dedication of its faculty, most of whom have considerable experience teaching and doing research in European and American Universities. Based on such faculty and on an ambitious strategy, it is quickly becoming one of the best private universities in Cyprus. Näita vähem